ברוכים הבאים לאתר “הכל על כלבים” – alldog.co.il. עם תחילת השימוש וכתנאי לשימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש באתר, המפורטים להלן. תנאים אלה הם בנוסף לתנאים הנוספים הקיימים במדורי האתר ושירותי האתר השונים, ככל שקיימים:

כללי:

1.1 השימוש והשירותים המוצעים באתר כפופים להסכמת המשתמש לתנאי השימוש האלה, ועצם השימוש בהם מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים.

1.2 הנוסח הנו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגדרות:

2.1 "המשתמש" או "הגולש" – הכוונה לכל מי שגולש או משתמש באתר alldog.co.il  או בשירותים המוצעים דרכו במישרין או בעקיפין.

2.2 "המערכת" – הכוונה לכותבים באתר.

2.3 "תכנים", "מידע" וכל מילה נרדפת – הכוונה לתכנים המופיעים בעמודי האתר בכל צורה, לרבות טקסט, תמונות, וידאו, טבלאות, גרפים, עיצובים, אודיו וכד'.

אחריות:

3.1 השימוש במידע המוצע באתר לגולשים מוצע כמות שהוא.

3.2 אין המערכת אחראית להתאמת המידע למקרה וצרכים פרטיים של גולש כלשהו.

3.3 המידע המוצע באתר נכתב לאחר בדיקה אך עם זאת המערכת לא אחראית לדיוק המידע ולהיותו נקי מטעויות. חלק מהמידע הנו סובייקטיבי ומהווה את דעתו של הכותב. המערכת לא תהיה אחראית בשום אופן לאופן השימוש שנעשה במידע, לרבות שימוש בהמלצות ודעות הכתובות באתר. על הגולש חלה החובה לבדוק את המידע המופיע באתר עם גורם מקצועי כגון וטרינר, מאלף או כל מומחה לעניין המדובר בטרם הסתמכותו על מידע כלשהו.

3.4 המערכת לא נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות במידע מכל סוג שהוא המופיע באתר ובעמודיו והגולש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר ובתכניו.

3.5 המערכת לא תהיה אחראית לאובדן, נזק או הפסד שייגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש באתר.

3.6 אנא דע כי כל המוצרים, השירותים והמידע מ-alldog  והמיזמים העסקיים הקשורים אליו מיועדים למטרות חינוך, מידע ובידור בלבד. שום דבר בהודעות הדוא"ל, הבלוגים, האתרים, נכסי המדיה החברתית או קורסי ההכשרה שלנו אינם הבטחה או ערובה, ואנחנו בהחלט לא מציעים ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי בריאות הכלב שלך, אנא התקשר לווטרינר שלך מיד.

3.7 את/ה לבד צריך להיות אחראי ואחראי על ההחלטות, הפעולות והתוצאות שלך לגבי הכלב שלך. מעשה של רכישת מוצרים ו/או קורסי הכשרה מ-alldog  או דרך קישורים באתר, או קריאת התכנים שלנו, אתה מסכים לא לשאת ב-alldog  או מי מחבריה אחראים לכל החלטות, פעולות או תוצאות שלך, בכל עת, בשום נסיבות.

תכנים באתר:

4.1 למרות שנעשה מאמץ לבדוק כל עובדה ייתכן ונפלו טעויות. כמו כן חלק מהתכנים מהווים את דעתו של הכותב בלבד.

4.2 לפני כל שימוש בתוכן הרשום באתר יש לאמת את נכונותו ולהתייעץ עם מומחה לכלבים לאותו עניין במקרה הצורך.

4.3 פרסומים הקיימים באתר לא מהווים המלצה או חוות דעת בנושא, וההחלטה על שימוש בהם הנה על אחריות המשתמש/גולש בלבד.

קישורים לאתרים אחרים, שירותים או מידע:

5.1 באתר יש קישורים (לינקים) לאתרים אחרים בהם יתכן שיהיו מאמרים, שירותים או כל מידע אחר. האחריות לשימוש בקישורים אלה הם על אחריות המשתמש בלבד. המערכת אינה אחראית לתוכן כלשהו, בין אם פורסם על ידה באתר או בין אם מופיע באתר אחר שקישור אליו מופיע באתר זה.

5.2 פרסום הקישורים הנ"ל אינו מהווה המלצה מצד המערכת לגבי האתר ו/או המידע המופיע באתר או המסמך המקושר.

זכויות יוצרים:

6.1 כל תוכן, לוגו, גרפיקה, עיצוב וכד' המופיע באתר הנם בבעלות המערכת בלבד. חל איסור להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשכפל או להשתמש בדרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.

אופן השימוש באתר:

7.1 השימוש באתר הנו למטרה אישית בלבד ולא לשום מטרה מסחרית.

7.2 כל קישור לאתר יעשה תוך אזכור מפורש של שם האתר ובצורה גלויה.

שונות:

8.1 המידע באתר מוגש כשירות למשתמשים בלבד ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי. כל מידע המופיע באתר באם נעשה בו שימוש הנו על אחריות המשתמש, ועל המשתמש לבדוק אותו עם גורם מקצועי לאותו עניין לדוגמא וטרינר, מאלף כלבים, או אחר לפי העניין.

8.2 כל גולש המשתמש באתר מאשר כי קרא את תנאי ההסכם הנ"ל ואת מדיניות הפרטיות ומקבל את כל התנאים בצורה מלאה לפני עשיית כל שימוש באתר ובתכניו. המשך הגלישה מהווה הצהרה על קבלת ההסכם ותנאיו והסכם ומדיניות הפרטיות ותנאיה והגולש לא יבוא בתביעה ו/או טענה כנגד המערכת ו/או כל מי מטעמה בכל עניין ו/או נושא הקשור לאתר ו/או לשימוש בו.

סמכות שיפוט:

9.1 על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב.